Proteases & Other Enzymes

Rabbit anti-KLK6 Antibody
130-10117-20


$51.51

Mouse Anti-Human CKB Antibody
130-10124-20


$51.51

Mouse Anti-Human CKB Antibody
130-10125-20


$51.51

Chicken Anti-Human BMP-7 Antibody
130-00009-20


$51.51

Chicken Anti-Human BMP-7 [+Biotin] Antibody, 50 µg
130-00009B-50


$220.18
+

Mouse Anti-Human TIMP1 Antibody
130-10030-20


$51.51

Mouse Anti-Human TIMP1 [+Biotin] Antibody, 50 µg
130-10030B-50


$220.18
+

Rabbit anti-KLK6 [+Biotin] Antibody, 50 µg
130-10117B-50


$220.18
+

Mouse Anti-Human CKB Antibody, 50 ug
130-10124B-50


$220.18
+

Mouse Anti-Human CKB Antibody, 50 ug
130-10125B-50


$220.18
+

Rabbit anti-Protein Arginine Methyltransferase 10(C-terminus) Antibody
RB-15-0002-20


$51.51

Rabbit anti-Protein Arginine Methyltransferase 10(C-terminus) [+Biotin] Antibody, 50 µg
RB-15-0002B-50


$220.18
+

Rabbit anti-Protein Arginine Methyltransferase 10(N-terminus) Antibody
RB-15-0003-20


$51.51

Rabbit anti-Protein Arginine Methyltransferase 10(N-terminus) [+Biotin] Antibody, 50 µg
RB-15-0003B-50


$220.18
+

Rabbit Anti-Renilla reniformis Luciferase Antibody
130-00005-20


$51.51

Rabbit Anti-Renilla reniformis Luciferase Antibody [+Biotin] Antibody, 50 µg
130-00005B-50


$220.18
+

Chicken Anti-Human TIMP3 Antibody
130-00010-20


$51.51

Chicken Anti-Human TIMP3 [+Biotin] Antibody, 50 µg
130-00010B-50


$220.18
+

Rabbit Anti-Human TIMP1 Antibody
130-00016-20


$51.51

Rabbit Anti-Human TIMP1 [+Biotin] Antibody, 50 µg
130-00016B-50


$220.18
+
Show more

Shown 20 out of 341